Приятелко сърдечна, скъпа мила…

Приятелко сърдечна, скъпа мила…

Приятелко сърдечна, скъпа мила…
Приятелко сърдечна, скъпа мила,
душа се радва че си се решила
от мечти момински да се веч лишиш
и живот на своя рожба да дариш.

Станала си толкова красива
бременността ти – много ти отива.
За това побързай и не чакай
мигът на щастието си запечатай!

Снимки ти – сега си направи,
за да може в бъдещите дни
да останат спомен мил сърдечен
в живота ти щастлив и вечен!