Приятелко сърдечна, скъпа мила…

Приятелко сърдечна, скъпа мила…

Приятелко сърдечна, скъпа мила…

Приятелко сърдечна, скъпа мила…

Приятелко сърдечна, скъпа мила,
душа се радва че си се решила
от мечти момински да се веч лишиш
и живот на своя рожба да дариш.

Станала си толкова красива
бременността ти – много ти отива.
За това побързай и не чакай
мигът на щастието си запечатай!

Снимки ти – сега си направи,
за да може в бъдещите дни
да останат спомен мил сърдечен
в живота ти щастлив и вечен!